Miljøprofil Blomsterhagen på Abildsø


Vi er personlig engasjerte i å ta vare på natur og miljø og jobber for at det skal gjenspeiles i alt vi gjør i vår bedrift.

I utgangspunktet har lokalproduserte blomster store miljømessige fordeler framfor importerte blomster, bare ved at de ikke skal fraktes med fly over store avstander. Blomstene våre er dyrket utendørs og i uoppvarmet tunell så de er svært energismarte, rent bortsett fra fysisk arbeid, som er en svært fornybar ressurs. Vi dyrker i tillegg økologisk, så ingen sprøytemidler eller kjemisk gjødsel har vært benyttet. Vi jobber med jorda vår slik at den skal være i best mulig stand som en levende organisme. For de som tenker at blomster er unødvendig i et land med liten matvaresikkerhet, vil vår jord og dyrking enkelt kunne legges om til matproduksjon, skulle det bli akutt behov for det. Så lenge nordmenn kjøper blomster mener vi at de også burde dyrkes her.

I verkstedet vårt søker vi gode miljøløsninger, som innebærer at vi har kuttet ut all bruk av grønt blomsterskum/oasis, fordi det inneholder plast og kjemikalier. Vi bruker i stedet et skum som er laget av basaltstein og vegetabilier, og som brytes fullstendig ned til mineral og organisk avfall. Vi tilbyr også gode miljøvennlige tekniske hjelpemidler til våre kunder i nettbutikk og Åkerbutikk, som dette skummet og blomsterfakirer. På kursene våre lærer folk bruk av miljøvennlige teknikker. Vi jobber med å begrense vår bruk av plast der det er mulig, som f.eks i pakking av buketter og knoller.

Vi bruker de plattformene vi har til å formidle gode miljø alternativer i en bransje som inntil nylig fikk være i fred for de fleste miljøkrav. Her merker vi store forskjeller på de årene vi har vært i drift.

Blomsterhagens hjertesak er å knytte folk nærmere naturen, i et øyeblikks beundring av en blomst eller som en økende interesse for blomster, planter, dyr og insekter. Både i våre digitale tilstedeværelse og vårt fysiske blomster univers har det naturlige livet en stor plass, og vi prøver å legge til rette for at det skal få blomstre. Fugler, insekter, ville besøkende, hunder, katter, hester, barn og voksne er innom og vi gjør vi det vi kan for at det skal være rom for alle, kanskje særlig at våre ville gjester skal få god plass. I mange år har vi dyrket våre blomster side om side med både det som defineres som nyttige dyr og de som kalles skadedyr, og uten at vi utgjør noen trussel mot noen av de har det gått fint.

Ved å klikke på knappen bekrefter du at du er enig i våre følgende vilkår og betingelser